ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ

Ενημερωθείτε εδώ για το πώς θα κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση ώστε να επιλεγείτε για να φοιτήσετε σε Δημόσιο ΙΕΚ. Οι πληροφορίες αφορούν το έτος κατάρτισης 2020-2021.

Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για κάθε νέο έτος κατάρτισης πανελλαδικά σε όλα τα ΔΙΕΚ.

Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα επιτυχόντων και επιλαχόντων καθώς και οδηγίες της εγγραφής σας στο ΔΙΕΚ και την ειδικότητα που θα είστε επιτυχών/ούσα.