ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για “θέσεις εργασίας”. Συνήθως αφορά απόφοιτους ΙΕΚ.

14-10-2022 Η νέα Γενική Κλινική Hospitality ζητά να προσλάβει υπαλλήλους γραφείου κίνησης ασθενών. Λεπτομέρειες εδώ

14-10-2022——Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσίευσε, σήμερα, 11/10/2022, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου υποψήφιες/οι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση διοικητικού στελέχους κατάρτισης στην Κεντρική Δομή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα (Αριστοτέλους 46, 10433) με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (ωράριο εργασίας 13:30 – 21:30, Δευτέρα έως Παρασκευή, μικτός μηνιαίος μισθός 1.200€).Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα αφορά σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης για ορισμένο ή και αόριστο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου από τα αρμόδια όργανα τίτλου σπουδών του εξωτερικού ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας», Επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ.) ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας),
 • Τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία α) σε διοικητικές – διαχειριστικές εργασίες και αντικείμενα για τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) σε συναφή/εις θέση/εις με την ειδικότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους κατόχους διπλώματος ΙΕΚ/πτυχίου ΕΠΑΛ,
 • Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2),
 • Πιστοποιημένη γνώση βασικών γνώσεων Η/Υ τουλάχιστον στα θεματικά αντικείμενα α) Επεξεργασία κειμένου (MS Word), β) Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel), γ) Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες (MS Internet Explorer).

ΔΕΙΤΕ ΤO ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ TELEPERFORMANCE (16/6/2022)

 • Πολεμικό Ναυτικό – Επίσημη Ιστοσελίδα – Προκήρυξη Πλήρωσης Τριακοσίων Οκτώ (308) Θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό (13/4/2022)

Δείτε εδώ

 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (13/4/2022)

Δείτε εδώ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (18-08-2020)

Ξενοδοχείο Las Hotel & Spa (Γύθειο)

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θέση εργασίας εδώ.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (13-6-2019)

 • Μεταφραστική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά επιθυμεί άτομο προκειμένου να απασχοληθεί ως Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας, με πενθήμερο ωράριο 09:00-15:00. Τηλ 210 41111166 Μπουμπουλίνας 3 Πειραιάς. www.multitranslation.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (13-6-2019)

 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θέση εργασίας εδώ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12-7-2019)

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο του Δήμου Νέας Σμύρνης εδώ