Εδώ θα βρείτε προσφορές εργοδοτών για πρακτική άσκηση

  1. Τμήμα Μετάφρασης

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1184

2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1187

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1190

4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1198

5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1202

6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1207

7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1210