ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εδώ θα βρείτε προσφορές εργοδοτών για πρακτική άσκηση

  1. Τμήμα Μετάφρασης (10-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1184

2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων (10-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1187

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (10-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1190

4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (11-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1198

5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (11-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1202

6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (11-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1207

7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (14-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1210

8. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων (22-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1230

9. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (23-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1236

10. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (23-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1239

11. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου (28-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1245

12. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (28-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1248

13. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου (28-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1252

14. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (29-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1256

15. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (29-1-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1260

16. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού γραφείου (4-2-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1313

17. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (5-2-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1322

18. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (5-2-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1326

19. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (8-2-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1336

20. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (13-2-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1345

21. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας (12-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1393

22. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας (13-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1398

23. Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου-φοροτεχνικού γραφείου (14-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1410

24. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (14-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1413

25. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (14-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1422

26. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου (15-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1425

27. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (18-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1433

28. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (18-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1436

29. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (20-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1444

30. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (20-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1448

31. Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας (28-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1451

32. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (28-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1451

33. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (28-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1456

34. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (29-3-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1459

35. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (2-4-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1464

36. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων (10-4-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1471

37. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (6-5-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1482

38. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (10-5-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1486

39. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων (10-5-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1488

40. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (13-5-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1492

41. Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας (30-5-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1506

42. Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού (30-5-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1511

43. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (4-6-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1520

44. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του τουρισμού (18-6-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1550

45. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (18-6-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1552

46. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (25-7-2019)

http://iek-n-smyrn.att.sch.gr/ins/?p=1598