ΦΟΙΤΗΣΗ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με τη φοίτησή σας

  1. Ωράριο κατάρτισης

2. Όριο απουσιών φοίτησης

3. Πρόγραμμα εξαμήνου 2018Β

4. Χρονοδιάγραμμα εξ. 2018Β

5. Πρόγραμμα εξετάσεων εξαμήνου 2018Β

6. Πρόγραμμα εξαμήνου 2019Α

7. Χρονοδιάγραμμα εξαμήνου 2019Α

8. Πρόγραμμα εξετάσεων εξαμήνου 2019Α