ΦΟΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με τη φοίτησή σας. 

  1. Ωράριο κατάρτισης

2. Όριο απουσιών φοίτησης (15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

11. Χρονοδιάγραμμα εξαμήνου 2019Β

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ Α’ 2019Β

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ. Γ΄2019Β

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Α΄

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Α

17. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β & ΩΡΑΡΙΟ

18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β

19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β

20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

22. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

23. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

25. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Β

26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

27. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α

28. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2023Α