ΦΟΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με τη φοίτησή σας. 

  1. Ωράριο κατάρτισης

2. Όριο απουσιών φοίτησης

3. Πρόγραμμα εξαμήνου 2018Β

4. Χρονοδιάγραμμα εξ. 2018Β

5. Πρόγραμμα εξετάσεων εξαμήνου 2018Β

6. Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2019Α

7. Χρονοδιάγραμμα εξαμήνου 2019Α

8. Πρόγραμμα εξετάσεων εξαμήνου 2019Α

9. Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019Β εξάμηνο Α

10. Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019Β εξάμηνο Γ’ 

11. Χρονοδιάγραμμα εξαμήνου 2019Β

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ Α’ 2019Β

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ. Γ΄2019Β

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Α΄

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β