ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, μπορούν να πλοηγηθούν στην ξεχωριστή σελίδα «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ« όπου αναρτώνται πλέον οι προσφορές των εργοδοτών ή να κάνουν αναζήτηση εργοδότη μόνοι τους που θα τους αποδεχθεί για πρακτική άσκηση, αποδεχόμενος τη νομοθεσία.

Σχετικά με τη Νομοθεσία που διέπει την Πρακτική Άσκηση ή την Απαλλαγή από αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ (ΦΕΚ 1807τ.β΄/2-7-2014, άρθρο 3),  εδώ ( ΦΕΚ 1953 τ.β΄/10-9-2015 άρθρο 1 & 2) και εδώ (εγκύκλιος 18-9-2015).

Παρακαλούμε θερμά τους καταρτιζόμενους να ενημερωθούν από την εγκύκλιο πριν κάνουν την αίτησή τους στο ΙΕΚ.

Όποιος θέλει να αιτηθεί Απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση, μερικής ή ολικής παρακαλώ να διαβάσει τη σχετική εγκύκλιο εδώ. Στη σελίδα 3 αναφέρονται τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στη Διεύθυνση του ΙΕΚ.

Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την Έναρξη της πρακτικής άσκησης μπορείτε να τα κατεβάσετε και εδώ:

  1. Βεβαίωση εργοδότη για αποδοχή καταρτιζομένου. (Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με σαφή τα στοιχεία του ΑΦΜ, της διεύθυνσης, Τ.Κ. και τηλεφώνου του εργοδότη)
  2. Αίτηση καταρτιζομένου για έναρξη πρακτικής άσκησης, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
  4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου.

Είναι απαραίτητο τα έγγραφα να κατατεθούν 1 εβδομάδα τουλάχιστον πριν την έναρξη της πρακτικής, ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες που θέλουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εκτός Αθήνας.

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης χρειάζεται «βεβαίωση πραγματοποίησης μέρους πρακτικής άσκησης» και όταν η πρακτική άσκηση ολοκληρωθεί τότε χρειάζεται να προσκομίσετε στο ΙΕΚ μαζί με το βιβλίο της πρακτικής και «βεβαίωση περάτωσης πρακτικής άσκησης».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

  • Δεν είναι αναγκαίο να γίνει πρόσληψη του καταρτιζόμενου, ούτε ασφάλιση βάσει της νομοθεσίας που αναφέρουμε παραπάνω.
  • Επίσης, το ΔΙΕΚ δεν συνάπτει συμβάσεις με εργοδότες.
  • Σε περίπτωση ελέγχου ο καταρτιζόμενος και ο εργοδότης είναι καλυμένοι με την Απόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης που εκδίδει το Δημόσιο ΙΕΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

  • Τα σχετικά έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής θα πρέπει να τα προσκομίζετε στο ΙΕΚ τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την έναρξη.
  • Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση θέλετε να πραγματοποιηθεί εκτός Αττικής, τότε το τοπικό ΔΙΕΚ θα πρέπει να αποδεχθεί την εποπτεία σας και συνεπώς η αποδοχή δεν πρέπει πάντα να θεωρείται δεδομένη. Γι’αυτό το λόγο καλό είναι να μας ενημερώνετε 10 ημέρες νωρίτερα έτσι ώστε η διαδικασία να γίνεται έγκαιρα.
  • Το βιβλίο της πρακτικής θα πρέπει να το φέρνετε στο ΙΕΚ περίπου κάθε μήνα ώστε οι ώρες που έχετε πραγματοποιήσει να περνιούνται στο σύστημα και να φαίνεται ενεργή η πρακτική σας.