Όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του ΙΕΚ και να συμβουλευτούν προσφορές εργοδοτών που έχουν δείξει ενδιαφέρον να προσλάβουν άτομα για πρακτική. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τυχόν θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που κοινοποιούν θέσεις για πρακτική άσκηση.

Σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει την Πρακτική Άσκηση ή την απαλλαγή από αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ και εδώ.

Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την Έναρξη της πρακτικής άσκησης μπορείτε να τα κατεβάσετε και εδώ:

  1. Βεβαίωση εργοδότη για αποδοχή καταρτιζομένου.
  2. Αίτηση καταρτιζομένου για έναρξη πρακτικής άσκησης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
  4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου.

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης χρειάζεται «βεβαίωση πραγματοποίησης μέρους πρακτικής άσκησης» και όταν η πρακτική άσκηση ολοκληρωθεί τότε χρειάζεται να προσκομίσετε στο ΙΕΚ μαζί με το βιβλίο της πρακτικής και «βεβαίωση περάτωσης πρακτικής άσκησης».