ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, μπορούν να πλοηγηθούν στην ξεχωριστή σελίδα ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ όπου αναρτώνται πλέον οι προσφορές των εργοδοτών ή να κάνουν αναζήτηση εργοδότη μόνοι τους που θα τους αποδεχθεί για πρακτική άσκηση, αποδεχόμενος τη νομοθεσία.

Σχετικά με τη Νομοθεσία που διέπει την Πρακτική Άσκηση ή την Απαλλαγή από αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε:

1. εδώ (ΦΕΚ 1807τ.β΄/2-7-2014, άρθρο 3),

2. εδώ ( ΦΕΚ 1953 τ.β΄/10-9-2015 άρθρο 1 & 2,),

3. εδώ (ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019 ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ-ΝΕΟ) και

4. εδώ (εγκύκλιος 18-9-2015- ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ).

Παρακαλούμε θερμά τους καταρτιζόμενους να ενημερωθούν από την εγκύκλιο πριν κάνουν την αίτησή τους στο ΙΕΚ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ (με ένσημα στην ειδικότητα)

Όποιος θέλει να αιτηθεί Απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση, μερικής ή ολικής παρακαλώ να διαβάσει τη σχετική εγκύκλιο εδώ. Στη σελίδα 3 αναφέρονται τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στη Διεύθυνση του ΙΕΚ προκειμένου να εξεταστεί η απαλλαγή σας.

Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την Έναρξη της πρακτικής άσκησης μπορείτε να τα ζητήσετε από τη γραμματεία ή να τα κατεβάσετε εδώ:

  1. Βεβαίωση εργοδότη για αποδοχή καταρτιζομένου. (Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με σαφή τα στοιχεία του ΑΦΜ, της διεύθυνσης, Τ.Κ., email και τηλεφώνου του εργοδότη)
  2. Αίτηση καταρτιζομένου για έναρξη πρακτικής άσκησης, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
  4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου.

Είναι απαραίτητο τα έγγραφα να κατατεθούν 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της πρακτικής, ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες που θέλουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εκτός Αττικής. Στην περίπτωση αυτή το ΔΙΕΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ αναλαμβάνει να κάνει τη διαδικασία που απαιτείται με το εκάστοτε τοπικό ΔΙΕΚ (το ΔΙΕΚ εποπτείας σας πλέον) που βρίσκεται εγγύτερα στον τόπο της πρακτικής σας και αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα εκεί. Για όσο καιρό διαρκεί η πρακτική σας είστε υπόλογοι στο ΔΙΕΚ εποπτείας σας.

To  ΔIEK ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ αφού παραλάβει από εσάς τα απαραίτητα έγγραφα  (τα 1, 2, 3 και 4), εκδίδει την “ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης” και σας παρέχει και το “βιβλίο πρακτικής άσκησης”. Για όσους θέλουν να κάνουν πρακτική σε νησιά των Κυκλάδων, τα ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ & ΝΑΞΟΥ εποπτεύουν ΜΟΝΟ το νησί της Σύρου και της Νάξου αντίστοιχα (πχ. δεν εποπτεύεται το νησί της Μυκόνου ή της Σαντορίνης, συνεπώς αν αποφασίσετε να εργαστείτε εκεί συνεννοηθείτε με τον εργοδότη να σας ασφαλίσει και με τα ένσημα να πάρετε απαλλαγή μερική ή ολική από την πρακτική σας).

ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης χρειάζεται “βεβαίωση πραγματοποίησης μέρους πρακτικής άσκησης” και όταν η πρακτική άσκηση ολοκληρωθεί τότε χρειάζεται να προσκομίσετε στο ΙΕΚ μαζί με το βιβλίο της πρακτικής και “βεβαίωση περάτωσης πρακτικής άσκησης”.

Σε καμμία περίπτωση δεν ξεκινάμε Πρακτική Άσκηση μόνοι μας χωρίς να έχουμε την εγκριτική απόφαση από το ΔΙΕΚ καθώς και το Βιβλίο Πρακτικής άσκησης!

Σχετικά με τη συμπλήρωση του βιβλίου μπορείτε να δείτε οδηγίες εδώ. Το βιβλίο το παραλαμβάνετε από το ΙΕΚ μαζί με την Απόφαση πριν την έναρξη της πρακτικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

  • Υποχρεώσεις εργοδοτών για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ (δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ) Ενημερωθείτε εδώ. ΝΕΟ
  • Το ΔΙΕΚ δεν συνάπτει συμβάσεις με εργοδότες.
  • Σε περίπτωση ελέγχου ο καταρτιζόμενος και ο εργοδότης είναι καλυμένοι με την Απόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης που εκδίδει το Δημόσιο ΙΕΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

  • Τα σχετικά έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής θα πρέπει να τα προσκομίζετε στο ΙΕΚ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη.
  • Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση θέλετε να πραγματοποιηθεί εκτός Αττικής, τότε το τοπικό ΔΙΕΚ θα πρέπει να αποδεχθεί την εποπτεία σας και συνεπώς η αποδοχή δεν πρέπει πάντα να θεωρείται δεδομένη. Γι’αυτό το λόγο καλό είναι να μας ενημερώνετε 10 ημέρες νωρίτερα έτσι ώστε η διαδικασία να γίνεται έγκαιρα.
  • Το βιβλίο της πρακτικής θα πρέπει να το φέρνετε στο ΙΕΚ περίπου κάθε μήνα ώστε οι ώρες που έχετε πραγματοποιήσει να περνιούνται στο σύστημα και να φαίνεται ενεργή η πρακτική σας.