Εκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης

Παρακαλούνται οι σπουδαστές, να μην καλούν τηλεφωνικά για ενημέρωση αποτελεσμάτων εξετάσεων.

Σήμερα 9-2-18 εξετάζονται οι κωλυώμενοι που δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Τη δευτέρα 12-2-18 θα εξεταστούν οι καταρτιζόμενοι που απορρίπτονται σε 1 μάθημα οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για να προσέλθουν.

Τα τελικά αποτελέσματα του συνόλου των καταρτιζομένων οι οποίοι απορρίπτονται από τη φοίτηση, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΙΕΚ την Πέμπτη 15-2-18.