Επανεξετάσεις εξεταστικής περιόδου 2017Β

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 θα διεξαχθούν οι επανεξετάσεις των τελικών εξετάσεων 2017 Β.