Συμμετοχή του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ σε καινοτόμο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαθητείας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ3-Μαθητεία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με συμμετοχή του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ σε συνεργασία με εταίρους από την Ελλάδα (Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Βριλησσίων κλπ), Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με θέμα: «VET ? Business Cooperation Structures in the IT Sector ? VETIT».

 

Ύστερα από μια πρωτοβουλία και με την συμμετοχή στην εκπόνηση της καινοτόμας ευρωπαϊκής πρότασης της Διευθύντριας του ΔΙΕΚ Νέας Σμύρνης Δρ Βασιλικής Μπρίνια, εγκρίθηκε (στις 6/6/2017) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα-EACEA (Education, Audio visual and Culture Executive Agency – Europa EU) η οποία μεριμνεί για την χρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων σχετικά με την δράση ERASMUS+ ΚΑ3-Μαθητεία (Work Based Learning), το καινοτόμο πρόγραμμα σχετικά με την μαθητεία με θέμα «VET ? Business Cooperation Structures in the IT Sector ? VETIT» με στρατηγικούς εταίρους από την Ελλάδα (Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Βριλησσίων κλπ), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δανία. Συγκεκριμένα η αίτηση έλαβε βαθμολογία 80/100 (60/100 αποτελεί τη βάση).  Εγκρίθηκαν συνολικά 11 ανάλογα προγράμματα στην Ευρώπη γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντική επιτυχία για το ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ καθώς είναι το πρώτο ΔΙΕΚ στην Ελλάδα που θα συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην δράση ΚΑ3 με αντικείμενο την μαθητεία (Work Based Learning).

Συγκεκριμένα η πρόταση που εγκρίθηκε προτείνει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας από την σοβαρή έλλειψη γνώσης σε δεξιότητες νέων τεχνολογιών σχετικών με το επάγγελμα.

Παρατηρείται ότι το Ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης φαίνεται να μην ανταπεξέρχεται επαρκώς στις ανάγκες για εκπαίδευση των σπουδαστών στις τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Αυτό όμως δεν αφορά απόλυτα όλα τα κράτη-μέλη, καθώς στη Δανία υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός καταρτιζόμενων στις νέες τεχνολογίες. Στην Ελλάδα όμως και συγκεκριμένα στην Αττική ενώ παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για τις συγκεκριμένες δεξιότητες σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, δεν υπάρχει επαρκής προσφορά, λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Στόχος του project είναι η επαρκής και εις βάθος κατάρτιση των ειδικευομένων στις νέες τεχνολογίες ανάλογα με την ειδικότητά τους και τις απαιτήσεις του χώρου εργασίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι όσοι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτές έχουν την τάση να προσλαμβάνονται συχνότερα από εκείνους που εμφανίζουν έλλειψη γνώσεων σε αυτό τον τομέα.

Ειδικότερα, η ζήτηση στην Ευρώπη για επαγγελματίες με ανάλογες γνώσεις έχει αυξηθεί κατά 4% μέσα σε ένα χρόνο. Σκοπός του προγράμματος είναι μέσω εξειδικευμένων και στοχευμένων δράσεων, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των καταρτιζομένων.

Οι χώρες που θα λάβουν μέρος σε αυτό το εγχείρημα είναι η Δανία, η Ελλάδα και η Αγγλία, προκειμένου να γίνει μεταφορά γνώσεων και εμπειρίας από τις πρωτοπόρες χώρες σε αυτό τον τομέα, σε εκείνες που είναι λιγότερο εξοικειωμένες. Στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο η συνεργασία τοπικών διοικητικών αρχών (Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Βριλησσίων κλπ), ειδικών εμπειρογνωμόνων και επιχειρήσεων.

 

Εν κατακλείδι, προσβλέπουμε σε σημαντικά θετικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Νέας Σμύρνης από την υλοποίηση του καινοτόμου αυτού ευρωπαϊκού προγράμματος προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η καινοτόμα αυτή δράση του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ αποτελεί μια στρατηγική «συμμαχία» στο διαρκή αγώνα της Διοίκησης του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την ενίσχυση της ποιότητας σπουδών και των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του.