Έναρξη συνεργασίας του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ (Σ.Ε.Ν.)

Τον Ιούνιο 2017 υπογράφηκε η έναρξη της συνεργασίας του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ με το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ (Σ.Ε.Ν.) μεταξύ του Γενικού Διευθυντή, CEO του ΣΕΝ κ. Αργύρη Τζικόπουλου και της Διευθύντριας του  ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  Δρ Βασιλικής Μπρίνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ (Σ.Ε.Ν.) θα ενισχύσει την προσπάθεια του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Σμύρνης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

Η εισαγωγή τέτοιων δεξιοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας και αποτελεσματικότητας.

Η συνεργασία αυτή του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ με το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ (Σ.Ε.Ν.) αποτελεί μια στρατηγική «συμμαχία», στο διαρκή αγώνα της Διοίκησης του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την ενίσχυση της ποιότητας σπουδών και των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του.