Έναρξη συνεργασίας του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Τον Ιούνιο 2017 υπογράφηκε η έναρξη της συνεργασίας του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

Το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Σμύρνης κ. Π. Παπαβασιλείου και η Διευθύντρια του  ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  Δρ Βασιλική Μπρίνια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ σε συνεργασία με το ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ καλούνται να παρέχουν στους σπουδαστές του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση και κατάρτιση με θέσεις πρακτικής άσκησης καθώς και συμμετοχή στη διενέργεια εξειδικευμένων ημερίδων για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Η συνεργασία αυτή διευρύνει τους επαγγελματικούς ορίζοντες των σπουδαστών του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και τους προσφέρει την προοπτική για απόκτηση σημαντικής εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της ειδικότητάς τους.

Με την σημαντική αυτή συνεργασία ισχυροποιείται η σύνδεση των σπουδαστών του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η συνεργασία αυτή του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ της ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ αποτελεί μια στρατηγική «συμμαχία», στο διαρκή αγώνα της Διοίκησης του ΔΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την ενίσχυση της ποιότητας σπουδών και των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του.