Παραλαβή Συμβάσεων από τους Εκπαιδευτές

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές, να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ, για την παραλαβή των συμβάσεων τους για το εξάμηνο 2017Α΄.