Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του άρθρου 10  παρ. 18, 19 και 20 του κανονισμού λειτουργίας,  προβλέπεται η προφορική εξέταση καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (ΚΕΔΥ, ΚΕΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα κ.α). Παρακαλούμε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ από τη Δευτέρα 30-10-2023 έως την Παρασκευή 03-11-2023. (Οι καταρτιζόμενοι που τα έχουν προσκομίσει παρακαλούνται να μας ειδοποιήσουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)