Όπως σας ενημερώσαμε σήμερα 23-10-2023 στις 21:00 μ.μ. ολοκληρώνονται οι διαδικασίες των αιτήσεων οριστικής διαγραφής, αναίρεσης και ανανέωσης εγγραφών, κατόπιν οδηγίας της Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.