Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για το εάν δικαιούστε να λάβετε μέρος στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2021Β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν Επαρκή φοίτηση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα. Στα μαθήματα που η φοίτησή σας είναι Ανεπαρκής, δεν έχετε δικαίωμα εξέτασης.

Τα αποτελέσματα φοίτησης έχουν αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β