Οι επανεγγραφές καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Β’ εξάμηνο σπουδών και συνεχίζουν στο Γ’ εξάμηνο, πραγματοποιούνται από 20-30/9/2021 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο της ανανέωσης εγγραφής στα “Έντυπα”, να το συμπληρώσετε και να μας το αποστείλετε μέσω email. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να γίνει στις 4-10-2021. Να παρακολουθείτε το site για ανακοινώσεις σχετικές με την έναρξη του εξαμήνου.