Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο (ΦΕΚ 4187/10-9-2021, κεφάλαιο Β’) για το τι θα ισχύσει για την έναρξη των ΔΙΕΚ και ποια μέτρα θα εφαρμοστούν.