Δείτε το προσωρινό πρόγραμμα του εξαμήνου όπως έχει καταρτιστεί μονομερώς από το ΙΕΚ. Κατά τη φάση των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτές είναι πιθανό να υπάρξουν τροποποιήσεις.