Ενημερωθείτε τι ισχύει βάσει του κανονισμού για την πρόοδο και τις τελικές εξετάσεις (σελίδες 12, 13, 14) εδώ.