Η πρόσκληση αφορά ειδικότητες όπως “Τεχνικός Δικτύων” και “Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”. Παρακαλούμε διαβάστε την πρόσκληση εδώ.