Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα (με τις αντίστοιχες αίθουσες) για το Α’ εξάμηνο 2019Β. Στο ίδιο αρχείο (φύλλο 2) θα βρείτε το ωράριο κατάρτισης καθώς και το χρονοδιάγραμμα (φύλλο 3) του εξαμήνου ώστε να προγραμματίσετε τη μελέτη σας για την πρόοδο και τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.