Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για θέσεις πρακτικής άσκησης στον ΟΤΕ εδώ.