Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη θέση της πρακτικής άσκησης πατώντας εδώ.