Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη θέση της πρακτικής άσκησης εδώ.