Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη θέση πρακτικής άσκησης εδώ.