Παρακάτω θα βρείτε την ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης:

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται  η εφαρμογή του προγράμματος απασχόλησης Πρακτικής Άσκησης Δημοσίων ΙΕΚ σε Μονάδες της Εταιρείας μας.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι 100% θυγατρική εταιρεία  της  ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, με υπηρεσιακά κλιμάκια τουλάχιστον σε κάθε πρωτεύουσα Νομού σε όλη την Επικράτεια.

Οι ειδικότητες σπουδαστών που μας ενδιαφέρουν ενδεικτικά είναι:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνικός Η/Υ
  • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
  • Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στην Κα Κυτέα (210 9281919) και στις κατά τόπους Μονάδες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να ενημερωθούν οι σπουδαστές που θέλουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία μας.

Με εκτίμηση

Σωτηρία Κυτέα

Υποτομέας Εκπαίδευσης

Τομέας Ανάπτυξης Α.Δ.

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

 

Τ  210 9281919

F 210 9281921

S.Kytea@deddie.gr

Λ. Συγγρού 49, 117 43  Αθήνα