Για την προσφορά θέσης της πρακτικής άσκησης παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ.