Για να ενημερωθείτε για τη θέση της πρακτικής παρακαλούμε πατήστε εδώ.