Το λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο SAKG Φοροτεχνική, επιθυμεί να απασχολήσει για την εξάμηνη πρακτική του άσκηση ένα στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου-φοροτεχνικού  γραφείου.
 
Περιγραφή Θέσης:
Βοηθός  λογιστή
Ατομικές Ικανότητες
– Υπευθυνότητα-Συνέπεια-Ομαδικότητα- Αντίληψη

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Οι υποψήφιοι  μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο g.kefalis@sakg.gr με θέμα πρακτική άσκηση ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 216 7001422 για περαιτέρω πληροφορίες.

SAKG Λογιστικές- Φοροτεχνικές-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Κασομούλη 25, Αθήνα, 11745
Τηλ: 216 700 14
www.sakg.gr