Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου 2018β εδώ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ΙΕΚ “ο χαρακτηρισμός φοίτησης ( δηλαδή κατά πόσο ένας καταρτιζόμενος δεν έχει υπερβεί τα όρια των απουσιών που προβλέπονται) γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού φοίτησης στους καταρτιζομένους, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις”

Ενημερωθείτε σχετικά εδώ.