Αναζητούμε απόφοιτο/η τμήματος μετάφρασης για έμμισθη πρακτική άσκηση. Κύριες υποχρεώσεις του εκπαιδευόμενου θα είναι η μετάφραση ιστοσελίδων, άρθρων και λοιπών κειμένων από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική και το αντίστροφο.

Αποστολή βιογραφικών στο career@hippiemonkeys.com

κ. Πάνος Καραγιάννης

Τηλ. 6909555555