ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΚ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου το ΔΙΕΚ θα λειτουργήσει κανονικά