Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο e-class (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης) ώστε να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι εκπαιδευτές.

Πατάτε εγγραφή και κάνετε δημιουργία νέου λογαριασμού. Στη συνέχεια ακολουθείτε τις οδηγίες και εγγράφεστε στην ειδικότητα που παρακολουθείτε. Εκεί οι εκπαιδευτές μπορούν να ανεβάζουν ανά μάθημα εκπαιδευτικό υλικό.