Ενημερωθείτε για το χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου 2018Β ώστε να κάνετε έγκαιρα τον προγραμματισμό σας εδώ.