Σύμφωνα με το έγγραφο της ΓΓΔΒΜ Κ1/180331/25-10-2018 ενημερωθείτε για το εάν δικαιούστε να κάνετε αίτηση απαλλαγής από κάποιο μάθημα ή μαθήματα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.