Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τον «Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ» και τη διαδικασία της κατάρτισης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου.

Σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων και το πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Παρακαλούμε θερμά να παρακολουθείτε τον ιστότοπο για τυχόν ενημερώσεις που αφορούν την κατάρτισή σας για να αποφεύγονται άσκοπα τηλεφωνήματα.