Η έναρξη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί μόλις μας γνωστοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, το πρόγραμμα θα αναρτηθεί μαζί με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.