Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στο Α΄εξάμηνο σπουδών παρατείνονται έως την Τρίτη 18-09-2018.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε και εδώ: http://www.gsae.edu.gr/el/news