Posted in ΦΟΙΤΗΣΗ

Ενημέρωση για ΠΡΟΟΔΟ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ΙΕΚ, άρθρο 18 ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 18 – Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση :

(α) Εξέταση προόδου,

(β) Τελική εξέταση ή και

(γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές,

οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών

μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.

2. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής:

α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου ανά μάθημα, προ της συμπληρώσεως του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.

β) Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.

γ) Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.

δ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος δύναται να είναι μέχρι δύο (2) ώρες.

3. Αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου ισχύουν τα εξής:

α) Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος.

β) Ο τρόπος διεξαγωγής τους για κάθε μάθημα καθορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών.

γ) Τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.

δ) Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών.

ε) Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, χωρίς υποχρέωση

επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή των μαθημάτων από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και, χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

4. Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής σε εργασίες, ομαδικές και ατομικές, ισχύουν τα εξής:

α) Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή.

β) Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές.

γ) Οδηγίες για τη θεματολογία των εργασιών δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του μαθήματος ή και από τον εκπαιδευτή.

5. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή – εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

6. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΙΕΚ.

7. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.

9. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.

10. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προς διόρθωση.

11. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.

12. Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης – παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

13. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για την επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών.

14. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

15. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.

β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.

γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.

δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή.

ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).

16. Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.

17. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 16 εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής.

Posted in ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β, ΦΟΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα (με τις αντίστοιχες αίθουσες) για το Α’ εξάμηνο 2019Β. Στο ίδιο αρχείο (φύλλο 2) θα βρείτε το ωράριο κατάρτισης καθώς και το χρονοδιάγραμμα (φύλλο 3) του εξαμήνου ώστε να προγραμματίσετε τη μελέτη σας για την πρόοδο και τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

Posted in ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β, ΦΟΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα (με τις αντίστοιχες αίθουσες) για το Γ’ εξάμηνο 2019Β. Στο ίδιο αρχείο (φύλλο 2) θα βρείτε το ωράριο κατάρτισης καθώς και το χρονοδιάγραμμα (φύλλο 3) του εξαμήνου ώστε να προγραμματίσετε τη μελέτη σας για την πρόοδο και τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

Posted in ΦΟΙΤΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/09/2019: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 (2019Β)

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής νέων καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ ξεκινούν τη Δευτέρα 02-09-2019. Είσοδος, Οδηγίες και Πληροφορίες εδώ

Στο Δ.ΙΕΚ Νέας Σμύρνης μπορείτε να δηλώσετε τις ειδικότητες:

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
  • ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
  • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα αποτελέσματα θα τα μάθετε στον ιστότοπο που κάνατε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δοθούν εκεί για να κάνετε την εγγραφή σας στο Δημόσιο ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

Posted in ΣΠΟΥΔΕΣ, ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2019-2020

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν εγγραφή σε κάποια ειδικότητα των Δημοσίων ΙΕΚ παρακαλούνται να ενημερώνονται από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Διά βίου Μάθησης, εδώ.

Στον ίδιο ιστότοπο θα ανακοινωθούν και οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΔΙΕΚ ξεχωριστά για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης.

Συνήθως, τον Αύγουστο βγαίνει η πρόσκληση από τη Γ.Γ.Διά Βίου Μάθησης για ηλεκτρονική αίτηση των ενδιαφερομένων να φοιτήσουν στα Δημόσια ΙΕΚ. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δοθούν εκεί και στη συνέχεια θα παρακολουθείτε τον ιστότοπο έως ότου βγουν τα αποτελέσματα. Θα σας δοθούν οδηγίες από εκεί, εφόσον είστε επιτυχών/ούσα, για το πώς θα κάνετε στη συνέχεια την εγγραφή σας στο ΙΕΚ που θα έχετε επιλεγεί. Για όσους δεν είναι επιτυχόντες/ούσες στην Α’ φάση, υπάρχει και Β’ φάση επιλαχόντων.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αίτηση και την επιλογή σας από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και όχι από το ΙΕΚ.

Παραθέτουμε εδώ την αντίστοιχη περυσινή (για το εξάμηνο 2018Β) πρόσκληση. Η φετινή πρόσκληση ενδέχεται να είναι η ίδια ή να έχει αλλαγές. Παρακαλούμε να περιμένετε την έκδοση της νέας πρόσκλησης για πλήρη ενημέρωση.