Αρχική

Για να διαβάσετε τον Κανονισμό
του ΙΕΚ πατήστε την παρακάτω
εικόνα :

Button

Για να διαβάσετε για την πρακτική άσκηση πατηστε στην παρακάτω εικόνα :

asda

Πατήστε την εικόνα για να δείτε τις εγκαταστάσεις μας.

IMG_20160401_172112