Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
- Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020 -

Μάθημα για υποστήριξη καταρτιζομένων με προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πλατφόρμα

Πρέπει να κάνετε αίτηση εγγραφής