Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αναβάθμιση πλατφόρμας-νέα εργαλεία
- Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 -

Η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε στην τελευταία έκδοση και ελπίζουμε όλα τα προβλήματα να εκλείψουν.